Poskrbite, da boste imeli v rokah pravo orodje
za dobičkonosno poslovanje in rast vašega podjetja!

PANTHEON je poslovno informacijski sistem, namenjen podpori in pokrivanju vsem poslovnim procesom podjetja. V PANTHEON so vgrajene najboljše poslovne prakse.

S povezanimi poslovnimi procesi in avtomatiziranimi postopki lahko znatno izboljšamo učinkovitost poslovanja.

Celovit poslovno-informacijski sistem podpira vse poslovne procese: od naročil in fakturiranja preko kadrov in računovodstva do upravljanja proizvodnje in analitike.
PANTHEON neprestano sledi spremembam na trgu in v zakonodaji. Ustreza potrebam malih in srednje velikih podjetjih in je primeren za vse dejavnosti.

 

PANTHEON je na voljo v sedmih različnih izpeljankah, prirejenih značilnim potrebam podjetij. Svojo informacijsko infrastrukturo lahko zgradite na različnih platformah (Windows ali Linux in Oracle ali Microsoft). PANTHEON bo rasel z vašim podjetjem in vas podpiral pri rasti.

 

Vsaka izpeljanka vsebuje določene funkcionalnosti, ki se z naraščanjem izpeljanke spreminjajo (nadgrajujejo).
Najvišja izpeljanka, ki tako vsebuje vse funkcionalnosti predhodnih, je izpeljanka PANTHEON MF, namenjena podjetjem, ki želijo obvladovati kompleksno proizvodnjo, najnižja pa PANTHEON LT, ki je namenjena mikro podjetjem.

Spoznajte razsežnosti vašega poslovanja

V PANTHEONTM je vgrajen sistem poslovnega obveščanja.
Z njim boste lahko analizirali dosežke in položaj vašega podjetja na trgu, pa tudi spremljali napredek in načrtovali rast. Poslovno obveščanje nudi poročila, analize in načrtovanje za različna področja oslovanja. V njem bodo prednosti našli vsi zaposleni, ne le vodstvo. Napredna tehnologija omogoča preprosto in hitro uporabo, zato lahko zelo pogosto izdelate nova poročila in analize. Poslovni analitiki in načrtovalci bodo v sistemu za poslovno obveščanje našli priročno orodje za analitiko in načrtovanje. Dostop do podatkov lahko z obsežnim sistemom avtorizacij omejite za vsakega uporabnika posebej.

 

Izdelava poročila v zgolj štirih korakih
Preprosta uporaba je bila vodilo pri razvoju zmogljivega, a kljub temu preprostega mehanizma za poročanje. Poročilo lahko izdelate v štirih preprostih korakih: izberete enega od prednastavljenih poročil, določite parametre, izberete nastavitve in kliknete gumb za izdelavo. Poročila lahko
prikažete v tabelarični ali grafični obliki, lahko jih tudi natisnete, shranite v datoteko, izvozite v Excel za nadaljnjo obdelavo in še več.

 

Takojšnje analize za natančen vpogled
Analize s »povleci-in-spusti« načinom dela so zelo primerne za nezahtevne uporabnike, napredni uporabniki pa imajo na voljo kopico funkcionalnosti, s katerimi bodo lahko izdelali poljubne analize. Vrtilne tabele in grafi omogočajo funkcije, kot je vrtanje v globino, vrtenje dimenzij, vrtanje skozi (povezave do šifrantov in izvornih dokumentov), indeksi, shranjevanje v datoteko, izvoz v Excel in druge.

 

Končno preprosto poslovno načrtovanje
Mala in srednje velika podjetja se pogosto izogibajo načrtovanju, ker se smatra za zahtevno in zamudno. V PANTHEON-u boste našli t.i. generator načrta, ki izdela načrt na podlagi pretekle realizacije. Na ta način lahko načrtujete prodajo, nakupe, plače in finance, in sicer za poljubno obdobje in glede na poljubne parametre (subjekte, države, artikle, oddelke in podobno). Načrtovane številke lahko primerjate z dejanskimi podatki s pomočjo indeksov, razlik in kumulativ.

 

Nadzorna plošča – ključni kazalniki za vaše delo na enem mestu
Nadzorna plošča prikazuje ključne kazalnike, ki jih lahko prilagodite za vsakega uporabnika posebej. Je aktivna komponenta s povezavo do drugih delov programa in ne le statičen prikaz, zato je lahko na njej omogočeno vrtanje v globino, t.j. dostopanje do posameznih dokumentov iz sumarnih vrednosti.

Oblikujte poslovno informacijski sistem po vaših potrebah

V PANTHEON je integrirano razvojno okolje (ARES). Njegov namen je razširitev uporabnosti PANTHEON-a s prilagoditvijo specifičnim potrebam. Integrirano razvojno okolje je napredno orodje, s katerim lahko razvijete lastne dodatne programčke za PANTHEON. Dostopate lahko do vseh PANTHEON-ovih modulov, jih uporabljate v lastnih funkcijah, prilagajate, urejate in razširjate, izvajate SQL poizvedbe, izvažate in uvažate podatke in še kaj. Prilagoditve so omejene le z vašo domišljijo in sredstvi. ARES je zgrajen okoli objektnega programskega jezika Pascal. V razvojnem okolju lahko oblikujete okna, urejate programsko kodo in upravljate programske sklope. PANTHEON-ova podatkovna struktura je javno dostopna, zato številni neodvisni razvijalci ponujajo rešitve, ki ga uporabljajo kot temelj. Rešitve segajo od dodatnih modulov, namenjenim določenim področjem dela v podjetju (npr. črtna koda, spremljanje delovnega časa, optimizacija proizvodnje, arhivski in sporočilni sistemi, projektno vodenje idr.) do specializiranih rešitev za posamezne gospodarske panoge (npr. računovodje, optiki, prevozniki idr.)