PANTHEON Web Light

KOMU JE NAMENJEN? Samostojnim podjetnikom in malim podjetjem hkrati tudi RAČUNOVODJEM, ki za svoje poslovanje uporabljate računovodski sistem PANTHEON.

Samostojni podjetniki in mala podjetja

Podjetniki račune in ostale prejete dokumente preko skeniranja ali slikanja pripnete kot vizualizacijo v PANTHEON, računovodja pa dostopa do teh dokumentov in jih s klikom enostavno poknjiži.

Podjetniki sami vnašate tudi ostale podatke o poslovanju – potni nalogi, evidenca delovnega časa – prenos v plače brez prepisovanja iz Excela.

Takojšnji dostop do bilance uspeha na klik. Podjetniki lahko stanje poslovanja preverite tudi brez računovodje.

Podjetnik lahko sami vnašate evidenco delovnega časa, torej vse odsotnosti, dopuste, bolniške, nadure in s tem zmanjšate delo računovodji.

Vzpostavimo lahko likvidaturo prejetih računov – proces se vzpostavi in nadzoruje preko računovodskega dostopa, uporabniki potrjujejo dokumente preko spletnega vmesnika, tako dosežemo brezpapirno poslovanje, pohitritev procesa in večjo zanesljivost podatkov.

Možnost optičnega branja vloženih dokumentov s storitvijo eKnjižbe – brezpapirno in brez prepisovanja prejetih računov – 6 sekund od prejema računa do knjižbe.

Računovodje, ki za svoje poslovanje uporabljate računovodski sistem PANTHEON

Računovodja in stranka dostopata do iste baze podatkov, v praksi pa to pomeni, da na obstoječo bazo podatkov od stranke aktiviramo PANTHEON Web Light.

Stranka sama izdaja in vnaša dokumente, računovodja pa sproti pregleduje pravilnost izdanih računov.

Stranka prejete račune priloži v dokumentacijo kot sliko ali pdf, računovodja neposredno preko eKnjižb (OCR) pridobi XML za uvoz, prejeti dokumenti v PANTHEON-u pa so tako vedno opremljeni s sliko realnega dokumenta.

V PANTHEON Web Light so zaloge samodejno vodene, računovodja ne potrebuje ročno knjižiti razlike zalog za pripravo bilance.

Način dela omogoča, da računovodja s stranko uredi digitalizacijo prejete pošte, proces likvidature ter tako dodamo tudi načrt plačil.

Zaradi prihranka časa lahko računovodja kvalitetnejše svetuje in se posveča razvoju svojega poslovanja.